Công trình điều hòa

BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU HOÀ

Việc thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí phải tuân theo các tiêu chuẩn về điều hoà không khí TCVN 5639-1991 hiện hành trong nước và các tiêu chuẩn xây lắp khác có liên quan. Chất lượng không khí theo tiêu chuẩn TCVN 5937 -1995 và TCVN 5938-1995.
Phương án tổ chức thi công
Các thủ tục tiến hành trước khi vào thi công:
Biện pháp kỹ thuât thi công công trình
*Công tác lấy dấu và gia công chi tiết
*Công tác lắp đặt, chạy đường ống dẫn gas và các phụ kiện
*Lắp đặt thiết bị điều hoà không khí
oCông tác gia công, lắp đặt đường ống nước ngưng
oLắp đặt điện
*Công tác đấu nối hệ thống điều khiển trung tâm

an-toan-thi-cong